Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis VV KSH 6.12.2008

15. 12. 2008
Zápis z jednání VV KSH
 
místo:               hasičská zbrojnice Plesná,
datum:              6.12.2008,
přítomni:           p. Hubáček, Jelínek, Paprsek, Pospěch, Pospíšil M, Průcha.
 
Program:
1)      Kontrola plnění usnesení,
2)      Struktura KSH,
3)      Různé.
 
            Jednání zahájil p. Hubáček, 1. náměstek starosty KSH, v 9:15. Starosta KSH nebyl jednání přítomen.
 
ad 1)
·   v případě dorostu a mládeže dále pokračují krajské soutěže ve spolupráci s Plzeňským krajem. Dvakrát bude soutěž probíhat v Pk, jednou v Karlovarském kraji,
·   v případě soutěže mužů a žen budou soutěže probíhat pouze v kraji karlovarském,
·   starosta OSH Cheb připravil návrh, na jednání byl doplněn – viz níže,
·   účetní doklady nebyly překontrolovány, p. Paprsek zajistí splnění usnesení.
 
ad 2 )
·   na jednání byla aktualizována struktura KSH. Složení členů krajského sdružení je následující:
 
VV KSH Karlovarského kraje
 
Stanislav Hubáček
František Matoušek
Petr Jelínek
1. náměstek starosty KSH
starosta KSH
náměstek starosty KSH
starosta OSH Karlovy Vary
starosta SDH Horní Slavkov, starosta OSH Sokolov, člen VV SH ČMS
starosta OSH Cheb
 
 
 
Miloslav Pospíšil
Miloslav Pospěch
Stanislav Šimral
vedoucí OR velitelů KSH
vedoucí OR prevence KSH
vedoucí OR mládeže
vedoucí ORV Cheb, člen VV OSH Cheb, člen ÚORV SH ČMS
vedoucí mládeže SDH Mezirolí, náměstek starosty OSH Karlovy Vary, člen ÚORP SH ČMS
vedoucí ORM Sokolov, člen ÚORM SH ČMS
 
 
 
Krajská kontrolní a revizní rada
 
Ing. Pavel Paprsek
 
 
předseda KRR KSH
 
 
 1. náměstek starosty OSH Cheb, člen ÚKRR SH ČMS
 
 
 
 
 
 
 
Aktiv zasloužilých hasičů
 
 
 
Josef Průcha
Kurt Třeba
Václav Roulich
zástupce vedoucího
vedoucí aktivu
člen
okres Cheb
náměstek starosty SDH Pozorka,
okres Karlovy Vary
okres Sokolov
ad 3)
·   p. Hubáček hovořil o p. Horovi. Mělo by dojít k předávání čepic a PSII sborům obcí, kde byla nejméně 5% podpora straně Koalice pro Karlovarský kraj. Předávání se bude zajišťovat prostřednictvím ORV,
·   je potřeba, aby starosta KSH vyvolal jednání se zástupci kraje (hejtman, náměstci, komise, výbory), kde by prezentoval KSH a hasiče vůbec,
·   na příštím jednání VV KSH bude fyzicky přítomen p. Stanislav Šimral – zajistí starosta KSH,
·   na kraji chybí informace z VV SH ČMS, p. Matoušek bude členy VV KSH pravidelně informovat,
·   OSH Karlovy Vary zaslalo na účet KSH 4.000,- Kč na jeho provoz, do konce roku zašle stejnou částku i OSH Cheb,
·   p. Pospíšil vyzval přítomné, aby mu oni i členové sborů zasílali podněty k problematice hasičů (např. problémy s uvolňováním členů výjezdových jednotek ze zaměstnání, úrazy při zásahu v pracovní době atd.) - legislativní strana. Na jaře je plánována schůzka s kompetentními lidmi, kteří by mohli problémy hasičů pomoci řešit,
·   30% vlastních nákladů na pořádání krajské soutěže bude hradit příslušné OSH (dotace 70%, vlastní zdroje 30%),
·   zápis a usnesení z každého jednání bude zaslán všem 3 starostům k připomínkování, poté bude vrácen zapisovateli, který připomínky zapracuje do textu a odešle konečné znění p. Pospěchovi k vyvěšení na stránky KSH,
·   v souvislosti s krajskou soutěží byla zmíněna nutnost pořízení vlastní časomíry. Náklady na její pořízení zjistí p. Pospíšil, možnosti získání dotace p. Paprsek,
·   medaile sv. Floriána uděluje KSH. Každá medaile bude udělena pod čtyřmístným evidenčním číslem ve formátu: X000, kdy písmeno X bude nahrazeno číslicí okresu (e.č.: 1001 a dále pro okres Karlovy Vary, 2001 a dále pro okres Sokolov, 3001 a dále pro okres Cheb), p. Hubáček navrhl ocenit touto medailí p. J. Brodi st. a p. J. Šitta z SDH Štědrá, dále pak p. J. Šlahourek z SDH Jáchymov. Všichni členové VV byli pro udělení medailí (e.č.: 1001, 1002, 1003). Medaile sv. Floriána udělená dříve p. Bělinovi z SDH Mnichov bude mít e.č.: 3001,
·   p. Pospěch informoval o novém metodickém pokynu pro preventisty,
·   na stránkách KSH budou zveřejněny informace o zasloužilých hasičích,
·   byl přečten zápis z jednání KORV Pk, ze dne 21.10.2008. Zde byla kritizována krajská soutěž mužů a žen konaná v Karlových Varech. Podle názoru KSH KVK je kritika neoprávněná, soutěž byla na obdobné úrovní jako obdobné soutěže v Pk. Uznatelné jsou námitky proti časomíře, ovšem zde se jedná o technickou záležitost, bez možnosti nežádoucí stav předem ovlivnit,
·   email na OSH Karlovy Vary: starostaoshkv@seznam.cz, stránky KSH: www.kshkvk.estranky.cz, email na administrátora: pospech.mila@volny.cz,
·   starosta KSH byl kritizován za neomluvení se z dnešního jednání – je nutné se omlouvat, aby zástupce měl možnost se na jednání připravit. Starosta KSH se omluvil z jednání prostřednictvím SMS cca v 10:30,
·   příští jednání bude 10.1.2009, od 9:00, v okrese Sokolov – starosta KSH upřesní místo jednání.
           
 
 
zapsal:
Ing. Pavel Paprsek
 
 
 
 
 
Příloha:
·   usnesení VV KSH Karlovarského kraje
Usnesení VV KSH KK
 
příloha k zápisu z 6.12.2008.
 
VV KSH Karlovarského kraje po projednání:
 
A) Bere na vědomí
1)   stav spolupráce Karlovarského a Plzeňského kraje při pořádání krajských soutěží dětí a mládeže, kdy děti a dorost budou spolupracovat, soutěž mužů a žen bude jen v rámci Karlovarského kraje,
2)   zaslání finančních prostředků ze strany OSH Karlovy Vary a OSH Cheb,
3)   zápis KORV Pk z 21.10.2008.
 
B) Schvaluje
1)   aktualizaci struktury KSH,
2)   systém evidence Medailí sv. Floriána.
 
C) Ukládá
1)   starostovi KSH
· vyvolat jednání se zástupci Karlovarského kraje, řešit zde záležitosti hasičů,
· zajistit účast p. Stanislava Šimrala na příštím jednání VV KSH,
· informovat členy VV KSH o dění ve VV SH ČMS,
· řádně svolat příští jednání VV KSH,
2)   předsedovi KKRR
· zajistit do příštího jednání VV KSH kontrolu účetních dokladů, ve spolupráci se starostou KSH,
· zjistit možnosti čerpání dotací na časomíru KSH,
3) všem členům VV KSH účastnit se jednání KSH, popřípadě se řádně omluvit z neúčasti.
 
 
 
Schválil:                                                                                              Ověřil:
 
 
František Matoušek                                                                            Stanislav Hubáček
starosta KSH                                                                                     1. náměstek starosty KSH
 
 
                                                                                                          Petr Jelínek
                                                                                                          náměstek starosty KSH
 
 
 
 
 
zapsal:
Ing. Pavel Paprsek