Jdi na obsah Jdi na menu
 


VV KSH KVK 2.5.2009 Horní Slavkov

12. 10. 2009

Zápis z jednání VV KSH Karlovarského kraje

místo: hasičská zbrojnice Horní Slavkov,

datum: 2.5.2009,

přítomni: viz prezenční listina

Program:

1) Kontrola plnění usnesení,

2) Vyhodnocení PO očima dětí v rámci Karlovarského kraje,

3) Hasičské soutěže,

4) Různé.

Jednání zahájil p. Matoušek, starosta KSH, v 9:10 hodin.

ad 1)

účetní doklady nebyly ke kontrole předloženy – úkol trvá,

finanční plán 2009 – úkol trvá,

zpracování materiálu pro setkání s hejtmanem – úkol trvá – doposud nebyl stanoven termín,

revokace usnesení ze dne 27.3.2009 část B bod 2) Pořádání MČR dětí a dorostu v Karlovarském

kraji.

ad 2 )

PO očima dětí: PO telefonické domluvě se sejde vedení KSH a akci vyhodnotí. Náklady na

ocenění účastníků hradí každé OSH ze svých prostředků.

ad3)

Seznam soutěží zaslal p. Kiss i p. Jelínek. Termíny byly stanoveny, Karlovarská liga byla

zahájena 25.4.2009 v Horním Slavkově.

ad4)

Starosta KSH zjistí stav p. Šimrala, zda bude i nadále pracovat v rámci KSH. Pokud ne je

potřeba najít náhradu nejlépe z okresu Sokolov. Podrobnosti budou projednány na příštím

jednání VV KSH.

Odznak Velitel SH ČMS: starosta KSH prověří v kanceláři SH ČMS podmínky jeho evidence a

udělování.

VV KSH projednal a schválil udělení ČU KSH a medaile sv. Floriána dle přílohy.

VV KSH bude nadále projednávat udělování medailí v řádném termínu jednou za tři měsíce a to

na základě předložených žádostí schválených ze strany OSH, za podmínek vyplývajících ze

Statutu vyznamenání.

příští ujednání VV KSH proběhne dne 6.6.2009 od 9:00 v okrese Cheb – místo a čas sdělí p.

Jelínek, starosta OSH Cheb.

Zapsal:

František Matoušek

Příloha:

usnesení VV KSH Karlovarského kraje,

seznam schválených vyznamenání.

Usnesení VV KSH KK

příloha k zápisu z 2.5.2009.

VV KSH Karlovarského kraje po projednání:

A) Re v o k u j e

1) své usnesení ze dne 27.3.2009 část B bod 2) Pořádání Mistrovství ČR dětí a dorostu v roce 2011

v Karlovarském kraji a schvaluje pořádání MČR v roce 2011.

B ) S c h v a l u j e

1) udělení ČU KSH a medailí sv. Floriána členům dle přílohy.

Seznam schválených vyznamenání

Čestné uznání KSH

jméno OSH SDH

Josef Mariánus, st. ano Skalná

Josef Mariánus, ml. ano Skalná

Ladislav Pěnkava ano Skalná

Jiří Bálint ano Skalná

František Císler ano Skalná

Rudolf Jíška ano Skalná

Medaile sv. Floriána

Josef Mariánus, st. ano Skalná

Josef Mariánus, ml. ano Skalná

František Císler ano Skalná

Jelínek Petr ano Plesná

zapsal:

František Matoušek

Ověřil: Ověřil:

Petr Jelínek Ing. Pavel Paprsek