Jdi na obsah Jdi na menu
 


VV KSH KVK 27.3.2009 Plesná

12. 10. 2009

Zápis z jednání VV KSH Karlovarského kraje

místo: hasičská zbrojnice Plesná,

datum: 27.3.2009,

přítomni: viz prezenční listina

Program:

1) Kontrola plnění usnesení,

2) Krajská soutěž 2009,

3) Informace z ústředí,

4) Různé.

Jednání zahájil p. Matoušek, starosta KSH, v 16:10 hodin, přivítal přítomné a hosty.

ad 1)

účetní doklady nebyly ke kontrole předloženy – úkol trvá,

finanční plán 2009: byl projednán předběžný návrh, konečnou podobu schválí VV na svém

příštím jednání,

koncept soutěží bude projednán na příštím jednání VV KSH.

ad 2 )

VV KSH po projednání neschvaluje osamostatnění krajské soutěže mužů a žen v rámci

Karlovarského kraje. I v dalších letech budou soutěže společné, beze změny podle dosavadních

pravidel. V letech 2009 a 2010 pořádá krajskou soutěž Plzeňský kraj.

ad3)

starosta KSH seznámil přítomné s aktuálními novinkami z ústředí. Veškeré předané dokumentry

budou oskenovány a rozeslány. Informace se týkaly zejména:

plnění usnesení III. řádného sjezdu SH ČMS,

jednání VV SH ČMS dne 22.1.2009,

jednání vedení SH ČMS ve dnech 24. a 25.2.2009,

jednání ÚORV ze dne 20.2.2009,

jednání ÚORM ze dne 20.1.2009 a 17.3.2009,

koncepce vzdělávání ve SH ČMS.

starosta KSH informoval o skutečnosti, že bylo předjednáno (zřejmě p. Šimral a pí. Homolková-

Němečková) pořádání MČR dětí a dorostu v Karlovarském kraji v roce 2011. Vzhledem k tomu,

že VV KSH pořádání mistrovství neprojednával i vzhledem k pořádání krajské soutěže ve

stejném roce VV nesouhlasí s pořádáním MČR v roce 2011 v Karlovarském kraji. Po řádném

projednání je možné pořádání nejdříve v roce 2012,

je potřeba dbát na ústrojovou kázeň a pořadovou přípravu (metodický pokyn na stránkách

ústřední) od sborů počínaje až po aktivity ústředí, rovněž je potřeba zlepšit povědomost členů

SDH o stanovách a předpisech SH ČMS.

ad4)

p. Pospíšil M. vznesl dotaz na možnosti podpory muzejnictví. Podle informací starosty KSH je

možné čerpat prostředky z ústředí. Podrobnosti jsou na internetu na stránkách sdružení,

p. Jelínek informoval o setkání se zástupci Karlovarského kraje, kde byly probírány možnosti

spolupráce s mládeží. Z jednání by měl být pořízen zápis, který se p. Jelínek pokusí zajistit.

Jednání se zástupci kraje budou pravidelná. Nebude-li se moci účastnit starosta KSH, zastoupí jej

jeden z náměstků,

starosta KSH informoval o novém programu evidence. Předběžně bude uveden do provozu na

podzim a bude se jednat o elektronickou aplikaci,

starosta KSH představil přítomným svůj návrh na průkazy hasičů. Jedná se o kovový odznak v

koženém pouzdru s možností uložení dokladů. Průkaz hasiče bude prodejný jako hasičské zboží,

jednání s hejtmanem bylo odloženo na jiný termín. Je potřeba se řádně připravit. M. Pospíšil

zpracuje kostru jednání (kdo jsme, co děláme, kam míříme, kolik peněz na to potřebujeme...).

Starostové OSH proto připraví a předloží podklady (členská základna, počet sborů, činnost,

finanční situace, potřeby, soutěže atd.). Výsledný materiál bude předán hejtmanovi,

příští jednání VV KSH se uskuteční dne 2.5.2009, od 9:00 hodin, v Horním Slavkově. Konkrétní

místo včas upřesní starosta KSH.

Zapsal:

František Matoušek

Příloha: