Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva vedoucího ORV KSH KVK

14. 6. 2010

Vážení přátelé, vážení hosté,

Nyní Vás seznámím s činností odborné rady velitelů za uplynulé pětileté období.

Jistě si všichni pamatujete, jak jsme před pěti lety začínali dávat dohromady tuto odbornou radu. Bylo to takové smutné období, kdy se prakticky řešily následky minulého období dluhů a nečinnosti sborů dobrovolných hasičů, takže před námi stálo mnoho práce, abychom tyto problémy vyřešili. Nyní posuďte sami, jak jsme se s tímto úkolem srovnali.

Již na konci minulého období jsem se sešel s novým ředitelem HZS KV UO Cheb panem Janem Doubravou. Na tomto setkání jsem zjistil, že je nakloněn dobrovolné požární ochraně a společně jsme se shodli, že je v zájmu požární ochrany, abychom dobrovolné hasiče zachovali a hlavně abychom vytvořili podmínky pro jejich zdokonalování. Nejdříve jsme si otevřeně popovídali o výzbroji, výstrojí a výcviku našich sborů a po důkladné analýze jsme pomalu začali připravovat směr, jakým bychom se měli vydat. Protože na našem okrese nemáme mnoho SDH, tak jsme se shodli, že naše ORV se bude skládat z velitelů všech JSDH na našem okrese a budeme se scházet minimálně 4 x do roka.

Na první radě nás všichni velitelé seznámili se stavem jejich sboru. Také jsme se domluvili, že se budeme scházet pokaždé v jiné hasičárně, abychom se blíže poznali. Do dneška se tímto jednoduchým plánem řídíme a s klidným svědomím můžu říct, že skvěle funguje. Zde bych Vám chtěl poděkovat, že se těchto rad zúčastňujete s 80% účastí.

Protože naše vybavenost technikou byla na velice špatné úrovni, tak nám pan ředitel slíbil, že nám převede pro ně již nepotřebnou techniku, ale pro nás velice důležitou. Tímto slibem se drží prakticky do dneška. Také bych chtěl říci, že naše sbory získávají i novou techniku, což bychom si ještě před pár lety nedovedli ani představit. Co se týká dalšího technického vybavení našich jednotek, tak zde se také rok od roku zdokonalujeme. Hodně nám pomáhá Karlovarský kraj formou finančních příspěvků na technické prostředky a ochranné pomůcky a také na nová požární vozidla.

Co se týká odborné přípravy naši velitelé a strojníci jsou pravidelně proškolováni v rámci pětiletého cyklu. Nosiči dýchací techniky jsou také odborně vyškoleni a svoji kondici a orientaci si mohli zkoušet v rámci pravidelných školení na HZS a na specializovaném pracovišti v Citicích. Školení jednotek v omezeném počtu členů školí několikrát do roka HZS na svých pracovištích v Mariánských Lázních, Chebu a Aši, čímž hodně přispívají akceschopnosti našich jednotek. Školení samotných členů JSDH si zajišťují příslušní velitelé těchto jednotek v rámci odborného školení.

Naše SDH se v rámci fyzické přípravy zúčastňují soutěží v požárním sportu. Každý rok pořádáme okresní kolo v PS s tím, že vítěz postupuje do krajského kola a to v kategorii muži a ženy. Bohužel do republikového kola se nepodařilo nikomu postoupit. Nejúspěšnější družsta v PS v obou kategoriích jsou SDH Plesná a SDH Skalná. Také se nám podařilo založit Karlovarskou ligu v požárním útoku. Tohoto klání se zúčastňuje několik sborů našeho okresu. SDH Plesná a SDH Skalná jsou zároveň také spolupořadatelem této ligy. V letošním roce o toto pořadatelství projevilo zájem i SDH Mnichov. V tomto období jsme se také soustředili na proškolení a přezkoušení rozhodčích v PS. K dnešnímu dni máme 2 rozhodčí instruktory a 17 rozhodčích, tato číslo hovoří o velikém posunu vpřed v této oblasti. Naši rozhodčí se pravidelně zúčastňují rozhodování při takových soutěží, jako jsou MR v PS nebo krajských soutěžích, co svědčí také o jejich kvalitách a hlavně na těchto soutěžích získávají neocenitelné zkušenosti. V oblasti, kde se začínáme pomalu rozjíždět je získávání odznaků Hasič a Strojník. Zde se nám podařilo zorganizovat jedno školení Hasič III. stupně zakončené zkouškou. Věřím, že v budoucnu se v této oblasti bude dařit lépe.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na rozvoji dobrovolné požární ochrany na okrese Cheb. Zvlášť bych chtěl poděkovat řediteli HZS UO Cheb panu Doubravovi všem, kteří nás školili při odborném výcviku, všem členům této odborné rady za pozitivní přístup v řešení ne vždy příjemných problémů. Také bych chtěl poděkovat našim drahým polovičkám za to, že nám tolerují našeho časově náročného koníčka a nám všem přeji, aby nám vydržela minimálně stejná odhodlanost a náklonnost k požární ochraně. Protože jsme na prahu nového volebního cyklu, tak nám přeji pevné zdraví, mnoho optimismu a až se tu všichni sejdeme za pět let, ať pouze konstatujeme, že jsme se opět posoudili o mnoho vpřed.

Děkuji za pozornost.

Vedoucí ORV Miloslav Pospíšil