Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z 2.Shrom.představitelů OSH KVK

14. 6. 2010

Usnesení z 2. Shromáždění představitelů OSH Karlovarského kraje

17.4.2010, Nová Role

 

 

a)      Shromáždění představitelů bere na vědomí:

1)      Zprávy o činnosti KSH,

2)      Dopis starosty KSH Karlovarského kraje, p. Matouška.

 

b)      Shromáždění představitelů schvaluje:

1)      program jednání,

2)      volbu pracovních komisí,

3)      volební řád pro volby do KSH,

4)      dispoziční právo starosty KSH a předsedy KKRR k účtu KSH.

 

c)      Shromáždění představitelů volí:

1)      starostou KSH KK: p. Petra Jelínka,

2)      předsedou KKRR KSH KK: p. Martina Bělohlávka,

3)      1. náměstkem starosty KSH KK: p. Stanislava Hubáčka,

4)      náměstkem starosty KSH: KK: p. Davida Grůzu,

5)      za členy VV KSH KK: p. Pavla Paprska, Miloslava Pospíšila, Aloise Mináře, Annu Plačkovou, Miroslava Lukáše a Štefana Fusku,

6)      za členy KKRR KSH KK: p. Josefa Mádleho, a p. Františka Turanského,

7)      kandidáta na člena VV SH ČMS: p. Petra Jelínka, starostu KSH,

8)      kandidáta na člena ÚKRR:      p. Martina Bělohlávka, předsedu KKRR,

9)      kandidáty na členy ÚOR:         p. Miloslava Pospíšila do ÚOR velitelů,

pí. Annu Plačkovou do ÚOR mládeže,

p. Štefana Fusku do ÚOR prevence.

 

 

d)      Shromáždění představitelů ukládá

VV KSH KK

-         zajistit zpracování nezávislého auditu hospodaření KSH KK, za uplynulé období, a řešit zjištěné poznatky vůči bývalému starostovi KSH, p. Františkovi Matouškovi,

-         připravit v letošním roce řádné jednání SP OSH,

-         zpracovat plán činnosti KSH včetně směrů jeho budoucího rozvoje,

-         zapracovat připomínky z dnešního jednání do plánu práce VV KSH a řešit je.

 

KKRR KSH KK

-         řádně provádět kontrolu hospodaření KSH KK, v souladu s metodickými pokyny předsedy ÚKRR a starosty SH ČMS.

 

 

 

V Nové Roli, dne 17.4.2010

 

       Stanislav Hubáček                                                        Ing  Pavel Paprsek

       
   
 


            Předsedající                                                        Předseda návrhové komise