Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Ligy MH KVK

10. 4. 2010

Sbor dobrovolných hasičů města Březové, Okružní 178, 357 61 Březová,tel: 352 661 315,mobil: 604 446 395,Email: sdh.mhbrezova@seznam.cz        Dne 30.Března 2010
Karlovarská liga mladých hasičů
 
Všichni dobře víte, že v našem kraji běží úspěšně Karlovarská liga mladých hasičů. Proto jsme se rozhodli tuto ligu nadále organizovat i příští rok. Co obnáší a co přinesla, s tím vás seznámím v následujících odstavcích.  Jestli se váš sbor zapojí do této ligy, záleží jenom na vašem posouzení. Karlovarská liga MH (dále jen liga MH) má za úkol zvýšit počet dosavadních závodů konajících se v našem kraji. Jednoduše jde o to, že v našem kraji je za jeden rok nepočítaje hry Plamen, max. 7 závodů od jara do zimy. 
 
 Současné závody konané různými sbory by zůstaly zachovány (Plesná, Útvina, Jáchymov, 2x Březová, H. Slavkov, Chodov) a jejich výsledky by se započítaly jako doposud do ligy. Ostatní sbory, které budou mít zájem do této ligy vstoupit, by uspořádaly jednoduchý závod, kde podmínkou je požární útok a jedna volitelná disciplína podle hry Plamen.  Liga by nepřinesla jenom možnost účasti na více závodech, ale především kvalitnější přípravu od okresních až po republiková kola hry Plamen. Družstva MH se seznámí s technikou a zázemím ostatních sborů.
Podmínkou, aby liga MH fungovala tak jak má, je sjednotit data probíhajících kol hry Plamen v jeden termín na všech okresech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a to jak na jaře, tak na podzim. Pak nebrání nic tomu, aby účast na této lize byla maximální, kromě nemocí nebo nepředvídatelných událostí.
Povinná disciplína:POŽÁRNÍ ÚTOK DLE PRAVIDEL HRY PLAMEN S NEUPRAVENÝM STROJEM PS 8 SCHVÁLENÉHO TYPU A BEZ ZJEVNÝCH A VIDITELNÝCH ÚPRAV NA SOUTĚŽNÍM STROJI. VEDOUCÍ PLNĚ ZODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU Z OHLEDEM NA STAV A VÝKON SOUTĚŽNÍHO STROJE PS 8.
 
Volitelné disciplíny:
 
- štafeta 4x60m
- běh na 60m  s překážkami
- štafeta CTIF
- požární útok CTIF s překážkami
-štafeta požárních dvojic
Pravidla a bodování:Pravidla se řídí dle směrnic MH.
 
Používat se smí sportovní obuv mimo TRETRY a KOPAČKY.
 
JEDNOTNÝ PŘETLAKOVÝ VENTIL A PROUDNICE VŽDY!!!!!
 
           Systém bodování je jednoduchý:Máme- li od jara do zimy osm sborů, které pořádají závody a jsou přihlášeny do ligy MH,musí se zúčastnit nejméně pěti kol, aby se jim výsledky započítávaly do celkového hodnocení. Tzn., že pokud se družstvo zúčastní více soutěží, započítává se pět nejlepších výsledků. Jestliže družstvo Plesná se z celkového počtu osmi kol zúčastní šesti a všechny vyhraje, má na svém kontě 6 bodů za první místo a 0 bodů za dvě nezúčastněná kola.Jednoduše - za vyhrané kolo je 1 bod, za druhé místo 2 body, za třetí místo 3 body atd. Pakliže družstvo vynechá kolo, nemá započítáno k celkovému počtu získaných bodů žádné další body a pokud nesplní podmínku zúčastnit se nejméně pěti závodů z osmi, nebude klasifikováno v celoročním závodě ligy. Volitelné disciplíny se do hodnocení započítávají a mají své opodstatnění, neboť jsou přípravou na hru Plamen. Ocenění a odměny za výkony a umístění družstev si každý sbor předá tak,  jak to bylo doposud, nebo-li v rámci jeho možností. Ceny za celkové umístění v lize MH se předají na posledním kole ligy MH a bude je mít na starosti pořádající SDH Březová.
Jednotlivých kol se mohou zúčastňovat také kolektivy z jiných krajů jako doposud, jejich výsledky se do ligy MH budou započítávat, pokud kolektiv bude mít odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku a splní podmínku účasti na nejméně pěti kolech ligy. 
Může ovšem dojít ke shodě počtu bodů, pak rozhoduje na posledním závodě takzvaný rozstřel obou družstev a to třetím požárním útokem, ve kterém lepší čas mezi shodujícími se družstvy rozhoduje a posouvá družstvo s lepším časem na celkově lepší umístění v požárním útoku a v celkových výsledcích Karlovarské ligy. Kategorie se rozdělují na mladší a starší žáky a přípravku MH.
Všem závodníkům budou kontrolovány členské průkazky!!! (KONTROLA KATEGORIE).Všechna družstva dodají při platbě startovného PRESENČNÍ LISTINU ČLENŮ soutěžního družstva dle kategorie (starší, mladší),  kde bude jméno a příjmení, datum narození a číslo průkazu (např. Peňáz Tomáš, 24. 6 .1994, 34-09-013-068).Presenční listiny členů soutěžního družstva je nutno dodat před začátkem závodu pořadateli, který má právo při podezření z nedodržení pravidel tento materiál použít ke kontrole členů soutěžního družstva.
Organizace:Pořadatel má právo v případě nepříznivého počasí a velkého množství družstev určit počet pokusů v PŮ ,ale před začátkem SOUTĚŽE.
 
V případě měření EL. ČASOMÍROU použije pro kontrolu 2x stopky.Pořádající organizace zajistí 1 x kvalifikovaného rozhodčího. Aby se předešlo spekulacím s počtem bodů a účasti, bude Ligu MH řídit s vaším souhlasem SDH Březová jako doposud. Stabilně bychom zasílali výsledky zúčastněným sborům. K nám se budou zasílat výsledky daných kol pomocí České pošty a e-mailu. Sbory, které budou mít zájem o výsledky, zašlou svou kontaktní adresu a budou průběžně informovány.
Výsledky jednotlivých kol  se zašlou nejpozději do jednoho týdne na adresu:
SDH Březová, Okružní 178, 357 61 Březová, nebo e-mail: sdh.mhbrezova@seznam.cz
Začátek ligy MH na rok 2010 :
 
Pevné termíny pro ŠESTÉ  kolo:
 
1. SDH SKALNÁ                       2.5. 2010      9.00 Hodin       Štafeta dvojic
 
2. SDH ÚTVINA                                9. 5. 2010     9.00 Hodin      Štafeta dvojic
3. SDH CHODOV                  23.5. 2010    9.00 Hodin      Štafeta CTIF
4. SDH LIBÁ                           13.6.2010      9.00 Hodin      Štafeta dvojic
5. SDH BŘEZOVÁ                 18.6. 2010    19.00 Hodin      Branný běh
6. SDH SOKOLOV                29.8. 2010      9.00 Hodin       60m s překážkami,jednotlivci
7. SDH PLESNÁ                      4.9. 2010    13.00 Hodin       Štafeta dvojic
8. SDH HORNÍ SLAVKOV     12.9. 2010     9.00 Hodin     Štafeta 4x60 m.
9. SDH JÁCHYMOV               19.9. 2010     9.00 Hodin      60m s překážkami, jednotlivci
10. SDH BŘEZOVÁ               3.10. 2010     9.00 Hodin      Štafeta 4x60 m. 
PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝCH ČASŮ NA ZÁVODY Z DŮVODU PREZENTACE ŮČASTNÍKŮ DO ZÁVODU A TO MINIMÁLNĚ PŮL HODINY PŘED ČASEM ,KTERÝ JE UDÁN V PROPOZICÍCH DANÉHO ZÁVODU!!!!!
V případě většího zájmu o pořádání kol ligy MH se místa v roce 2010 upraví ke spokojenosti všech přihlášených. Prosím o zaslání přihlášek včetně Presenčních listin závodníků podle kategorií pro letošní rok nejpozději do 30.DUBNA 2010 na výše uvedenou adresu nebo elektronickou poštou. Veškeré dotazy rád zodpovím buď při osobní návštěvě nebo po telefonu na č. 604 446 395  p. Katzer Tomáš.
 
Předem děkuji za váš zájem.
 
                                                                                               Katzer Tomáš                                      Vedoucí MH Březová
 
 

 

                                                        Přihláška
na Karlovarskou ligu mladých hasičů 2010
Název organizace: …. ……………………..……….           
Družstvo MH:              mladší / starší*
Naše organizace již pořádá závody pro MH
a máme zájem tyto závody vložit do bodování ligy MH                       Ano / Ne*
Naše organizace má zájem o pořádání kola ligy MH                            Ano / Ne*
Naše organizace má zájem o průběžné informace                                Ano / Ne*
Kontaktní adresa, e-mail naší organizace:
                                                          
…………………………………………………………………………..
Souhlasíme, aby organizaci Karlovarské ligy
zabezpečoval SDH Březová                                                                Ano / Ne*
Naše organizace při pořádání kola ligy MH
doplní závody o volitelnou disciplínu (jenom informační, nepovinné)
                                               Štafeta 4x60m.                        Ano / Ne*
                                               Běh na 60m. s překážkami                   Ano / Ne*
                                               Požární útok CTIF s překážkami         Ano / Ne*
           
                                               Štafeta CTIF                                       Ano / Ne*
                                                Štafeta požárních dvojic                      Ano / Ne                    
Datum:                                                            Razítko a podpis:
* Nehodící se škrtněte